Msaada katika lugha zaidi / Help in more languages

Tuna maelezo katika lugha zaidi ya kukusaidia kutumia huduma za serikali.

Viungo hivi vitakuondoa kutoka kwenye myGov.

Huduma ya serikali

Msaada wa lugha

Australian Taxation Office

Maelezo katika lugha zaidi

Department of Health and Aged Care

Maelezo katika lugha zaidi

Department of Veterans’ Affairs

Usaidizi wa mkalimani

Housing Vic

Usaidizi wa mkalimani

My Aged Care

Maelezo katika lugha zaidi

My Health Record

Maelezo katika lugha zaidi

National Disability Insurance Scheme

Maelezo katika lugha zaidi

National Redress Scheme

Maelezo katika lugha zaidi

Services Australia

Maelezo katika lugha zaidi

Ili kuzungumza na mtu kwa lugha yako piga simu:

State Revenue Office of Victoria

Maelezo katika lugha zaidi

Workforce Australia

Maelezo katika lugha zaidi

Zungumza na mkalimani

Pigia Translating and Interpreter Service (TIS National) kwa bure kwenye 131 450, na uwaombe wakuunganishe na huduma ya serikali unayohitaji.